DOMORADICE
Domoradice leží 5 km od Vysokého Mýta v Pardubickém kraji. První zmínka o Markvartu z Domoradic pochází již z roku 1250, pro historii pivovaru je však zajímavý až přelom 18. a 19. století. Dle kroniky koupil roku 1790 ve veřejné dražbě Domoradice František Žejklic, měšťan kutnohorský a vysokomýtský. Od něho obdržel statek syn František, který následně předal Domoradice svým čtyřem synům, kteří byli kvůli finančním problémům donuceni majetek prodat roku 1867 hraběnce Virginii z Aichelburka. Za hraběnčina působení se na Domoradicích střídalo mnoho nájemců až do roku 1889, kdy statek koupili Jílkovi. Jejich potomkům patřil velkostatek až do roku 1948.
Velkostatek Domoradice
Velkostatek Domoradice
 
PIVOVAR V DOMORADICÍCH
Kdy přesně byl pivovar založen není zatím dohledáno, dle gruntovní knihy Domoradic to však nemohlo býti dříve jak v roce 1805. První doložitelná zmínka, která se mi zatím podařila objevit, je zápis z matriky narozených, kde je u záznamu z roku 1808 uveden sládek.
Výroba piva nedosahovala velkých čísel, pivovar byl malý, přesto se Josefovi Vampolovi, poslednímu majiteli, který vařil pivo, podařilo dosáhnout výroby více jak 1000 hektolitrů. Těchto hodnot však dosáhl před první světovou válkou, ve které sám bojoval a kde byl zraněn. Válka a odchod majitele na frontu vedly k přerušení výroby. Roku 1928 přestal, dle odborné literatury, pivovar vařit pivo. V několika dalších letech ještě vyráběl slad pro pražské pivovary. Pivovar Domoradice
Při pivovaře býval také výčep piva, provozovala jej jak paní Vampolová, tak předchozí majitel Jan Čihák, za jehož působení se nalévalo hostům v pivovarském altánu stojícím na školní zahradě. Z altánu táhl se školní zahradou kuželník, jenž byl jistě zpestřením tehdejšího života obyvatel. Ze školní kroniky vyplývá, že altán s kuželníkem stály před pivovarem v rozmezí let cca 1888 - 1894. V roce 1894 musel býti ze zahrady odstraněn na žádost nového správce školy. Dle vyprávění stál poté kuželník za pivovarem podél lesa.